Denize sıfır iş yeri belediyeden kiralık!

Karamürsel Belediyesi denize sıfır iş yeri için ihale düzenledi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Karamürsel Haber Gazetesi - Pelin Yıldız

İHALE İLANI

İlçemizde bulunan 4 Temmuz Mahallesi, Plaj yolu No:12’de ki işyeri, kiraya verilmek üzere 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak suretiyle 30.03.2021 Salı günü ihale edilecektir.

 

4 Temmuz Mahallesi, Plaj yolu No:12’de bulunan işyeri’nin ihalesi 30.03.2021 Salı günü saat 10:00’da yapılacaktır.

 

2-İhalesi 30.03.2021 Salı günü Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.

 

3-İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. 4-Tahmin edilen aylık kira bedeli ( 6.550 TL ) ve geçici teminatı (7.074 TL )

 

5-İsteklilerde aranan belgeler:

- Gerçek Kişilerden: İkametgah belgesi, Nüfus cüzdan belgesi, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname veya vekalet edene ait imza sirküleri, Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi.

- Tüzel Kişilerden: İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri.

 

- Ortak girişimlerde: Ortak girişim beyannamesi.

- Geçici teminat alındısı( teminat mektubu veya makbuz)

-İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden Belediyemize emlak, ç.t.v, kira vb gibi borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- İhale belgelerini içeren dosya mesai saati içinde ihale gününden bir gün önce Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN