Kocaeli Valiliğinden önemli açıklama

Kocaeli Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak yeni kararları açıkladı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Karamürsel Haber Gazetesi - Dursun Ekşioğlu

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, 1 Temmuz’da uygulamaya geçilecek olan yeni normal ile ilgili detayları açıkladı. İşte o kararları; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.06. 2021 tarih ve 10530 sayılı “Kademeli Normalleşme 3. Etap” konulu Genelgesi ile 28.06.2021 tarih ve 10582 sayılı“1 Temmuz 2021’den İtibaren Ülkemize Giriş Tedbirleri” konulu Genelgesi gereği, ilimiz genelinde alınması gereken tedbirleri değerlendirmek üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 29.06.2021 tarihinde Sayın Valimiz Seddar YAVUZ başkanlığında yapılan 2021/40 sayılı kurul toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır;

 

KARARLAR: Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren ilimiz genelinde geçerli olmak üzere;

1. SOKAĞA ÇIKMA ve ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelge ve 2021/34 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız ile belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarının (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülmesine, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek olup, belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanmamasına,

2. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ Tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi işkolu / faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

2.1 ­ Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerlerinin, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilmelerine,

2.2 ­ Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterebilmelerine,

2.3 ­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve / veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme - içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamaların uygulanmamasına,

2.4 ­ Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına / oynatılmasına dair mevcut kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilmesine ve oyun oynanmasına / oynatılmasına müsaade edilmesine,

2.5 ­ Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerlerinin; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış - kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilmelerine,

2.6 ­ Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilmesine,

2.7 ­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik / mesire alanı gibi yerlere dair ilgili Genelgeler ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız ile getirilen ilave kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılmasına,

2.8 ­ Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu / kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilmesine ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisi yapılmamasına,

 

3. TOPLANTI / ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR / DÜĞÜNLER

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik / faaliyet ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

3.1 ­ STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulamanın aynı şekilde sürdürülmesine,

3.2 ­ Nikah ve Düğün merasimlerinde; ­ Yiyecek / içecek ikramı yapılabilmesine, ­ Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının saat 24.00’e kadar yapılabilmesine, ­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilmesine, ­ Nikah / düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmemesine, ­ Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilmesine, sokak düğünleri için Kaymakamlıklarca uygun görülen alanlarda 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilmesine, ­ Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilmesine,

3.3 ­ Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilmesine,

 

4. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

4.1 ­ 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve / veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu / koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilmesine,

4.2 ­ 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler / çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılmasına,

 

5. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER

5.1 ­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik ilgili Genelgeler ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız ile getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilmesine,

5.2 ­ Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulmasının sağlanmasına,

5.3 ­ İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb.) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her türlü tedbirin alınmasına,

 

6. SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK TEDBİRLER

Ülkemize yurtdışından girişler ile ilgili olarak; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 28.06.2021 tarih ve 10582 sayılı “1 Temmuz 2021’den İtibaren Ülkemize Giriş Tedbirleri” konulu Genelgesi ile bu konuda yayınlanacak diğer Genelgelere göre iş ve işlemlerin yürütülmesi, karantina tedbiri gerektiren durumlarda ise Valiliğimizce belirlenecek konaklama tesislerinde karantina tedbirinin uygulanmasına,

 

7. GENEL ESASLAR

7.1 ­Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarca, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu / faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı belirlenmiş olan tedbir, usul ve esasların ilgili işyeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

7.2 ­ Gerek İçişleri Bakanlığımızın ilgili Genelgeleri ve alınmış olan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, önümüzdeki dönemde Valiliğimiz ve Kaymakamlarımızın koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli / görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimlerin gerçekleştirilmesine,

7.3 ­ Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri / çalışanları ile vatandaşlarımızı kurallara uymaya / sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek olup, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari / adli işlem tesisinden imtina edilmemesine, Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi aksamaya meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN